رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 پایا سیستم مدل PSA

  • تعداد یونیت: 42
  • نوع رک: ایستاده