چهار راهی دوشاخه تیراژه مدل صدف

رنگ:
  • دکمه خاموش و روشن: ندارد
  • ارت: ندارد
  • تعداد پریز ها: 4
  • نشانگر LED: ندارد
+ موارد بیشتر - بستن