پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 1.8 متری Part 4 Earthless house with 1.8 meter cable

رنگ:
  • تعداد پریز ها: 4 عدد
  • ارت: ندارد
  • طول کابل: 1.8 متر
  • دکمه خاموش و روشن: دارد
+ موارد بیشتر - بستن