پارت 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متری Part 4 Ardudar house with key with 1.8 meter cable

  • دکمه خاموش و روشن: دارد
  • طول کابل: 1.8 متر
  • ارت: دارد
  • تعداد پریز ها: 4 عدد
+ موارد بیشتر - بستن

نقد و بررسی تخصصی پارت 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متری

پارت 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متری محافظی است که مانند کلید برق عمل می کند و موجب قطع شدن جریان برق در زمان هایی که نوسانات برق وجود دارد می گردد. زیرا که ورود نوسانات جریان برق به دستگاه به مروز زمان موجب آسیب به آن می شود.

نمایش بیشتر بستن