پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 3 متری Part 4 Earthless house with 3 meter cable

رنگ:
  • تعداد پریز ها: 4 عدد
  • ارت: ندارد
  • طول کابل: 3 متر
  • دکمه خاموش و روشن: دارد
+ موارد بیشتر - بستن