رک ایستاده 21 یونیت عمق 100 پایا سیستم

  • تعداد یونیت: 21
  • نوع رک: ایستاده