سه راهی بدون ارت کلیددار تیراژه بدون سیم

رنگ:
  • دکمه خاموش و روشن: دارد
  • ارت: ندارد
  • تعداد پریز ها: 3
  • نشانگر LED: ندارد
+ موارد بیشتر - بستن