پچ کورد فیبر نوری نگزنس LC-LC N123.2LLO2 2m,mm غیراصل Nexans LC-LC N123.2LLO2 2m Multi Mode Duplex Patch Cord

  • دسته : نگزنس/پچ کورد

  • نوع: مالتی مد داپلکس
برگشت به بالا