دستگاه ضبط کننده زد ایکس مدل ZX-2508HD NOVA ZEDIX DVR ZX-2504HD NOVA

  • نوع دستگاه: DVR
  • تعداد کانال: 8 کانال
  • ورودی صدا: 2 عدد