نمایش دادن همه 17 نتیجه


  • روتر بی سیم لینکسیس E900

   روتر بی سیم لینکسیس مدل E900

   269,100 تومان
   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  چهار درگاه LAN, یک درگاه WAN
   • تعداد آنتن:  دو عدد
   • توضیحات آنتن:  دارای دو آنتن داخلی
   • کلیدها:  کلید Reset, کلید WPS
   0
  • روتر لینکسیس مدل WRT32X

   روتر بی سیم لینک سیس مدل WRT32X

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  پورت USB 3.0, چهار درگاه LAN, یک درگاه USB2.0/eSATA, یک درگاه WAN
   • تعداد پورت شبکه (LAN):  چهار عدد
   • تعداد پورت شبکه (WAN):  یک عدد
   • تعداد پورت USB 2.0:  یک عدد
   0
  • روتر بی سیم لینک سیس مدل WRT3200ACM

   روتر بی سیم لینک سیس مدل WRT3200ACM

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  پورت USB 3.0, چهار درگاه LAN, یک درگاه USB2.0/eSATA, یک درگاه WAN
   • تعداد پورت شبکه (LAN):  چهار عدد
   • تعداد پورت شبکه (WAN):  یک عدد
   • تعداد پورت USB 2.0:  یک عدد
   0
  • روتر دوبانده بی‌سیم AC1900 لینک سیس مدل WRT1900ACS-EU

   روتر دوبانده بی‌سیم لینک سیس مدل WRT1900ACS-EU

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  پورت USB 3.0, پورت شبکه LAN از نوع 10/100/1000 مگابیتی, پورت شبکه WAN از نوع 10/100/1000 مگابیتی, یک درگاه USB2.0/eSATA
   • تعداد پورت شبکه (LAN):  چهار عدد
   • تعداد پورت شبکه (WAN):  یک عدد
   • تعداد پورت USB 2.0:  یک عدد
   0
  • روتر بی‌ سیم گیگابایتی AC5400 از نوع MU-MIMO لینک سیس مدل EA9500-EU

   روتر بی‌ سیم لینک سیس مدل EA9500-EU

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  پورت USB 2.0, پورت USB 3.0, پورت شبکه LAN, یک درگاه WAN
   • تعداد پورت شبکه (LAN):  هشت عدد
   • تعداد پورت شبکه (WAN):  یک عدد
   • تعداد پورت USB 2.0:  یک عدد
   0
  • روتر بی‌سیم AC2600 لینک سیس مدل EA8500-EU

   روتر بی‌سیم لینک سیس مدل EA8500-EU

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  پورت USB 3.0, چهار درگاه LAN, یک درگاه USB2.0/eSATA, یک درگاه WAN
   • تعداد پورت شبکه (LAN):  چهار عدد
   • تعداد پورت شبکه (WAN):  یک عدد
   • تعداد پورت USB 2.0:  یک عدد
   0
  • روتر دو بانده بی‌سیم لینک سیس مدل EA7500-EU

   روتر دو بانده بی‌سیم لینک سیس مدل EA7500-EU

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  پورت شبکه WAN از نوع 10/100/1000 مگابیتی, چهار درگاه LAN از نوع 10/100/1000
   • تعداد پورت شبکه (LAN):  چهار عدد
   • تعداد پورت شبکه (WAN):  یک عدد
   • تعداد پورت USB 2.0:  یک عدد
   0
  • روتر دوبانده بی‌سیم AC1900 لینک سیس مدل EA6900-EK

   روتر دو بانده بی‌سیم لینک سیس مدل EA6900-EK

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  پورت USB 2.0, پورت USB 3.0, پورت شبکه LAN از نوع 10/100/1000 مگابیتی, پورت شبکه WAN از نوع 10/100/1000 مگابیتی
   • تعداد پورت شبکه (LAN):  چهار عدد
   • تعداد پورت شبکه (WAN):  یک عدد
   • تعداد پورت USB 2.0:  یک عدد
   0
  • روتر دو بانده بی‌سیم AC1200 لینک سیس مدل EA6350

   روتر دو بانده بی‌سیم لینک سیس مدل EA6350

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  چهار درگاه LAN از نوع 10/100/1000, یک درگاه WAN
   • تعداد پورت شبکه (LAN):  چهار عدد
   • تعداد پورت شبکه (WAN):  یک عدد
   • تعداد پورت USB 3.0:  یک عدد
   0
  • قیمت روتر بی سیم لینکسیس مدل WRT1200AC

   روتر بی سیم دو بانده لینکسیس مدل WRT1200AC

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  چهار درگاه LAN, یک درگاه WAN
   • تعداد پورت USB 3.0:  یک عدد
   • تعداد آنتن:  دو عدد
   • فرکانس قابل پشتیبانی:  2.4 گیگاهرتز , 5 گیگاهرتز
   0
  • روتر بی سیم لینکسیس مدل EA6100

   روتر بی سیم لینکسیس مدل EA6100

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  چهار درگاه LAN, یک درگاه WAN
   • تعداد پورت USB 2.0:  یک عدد
   • تعداد آنتن:  دو عدد
   • توضیحات آنتن:  دارای دو آنتن غیرقابل جدا شدن
   0
  • روتر لینکسیس مدل EA2750

   روتر بی سیم لینکسیس مدل EA2750

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  چهار درگاه LAN, یک درگاه WAN
   • تعداد پورت USB 2.0:  یک عدد
   • تعداد آنتن:  دو عدد
   • کلیدها:  کلید Reset, کلید WPS, کلید خاموش یا روشن کردن
   0
  • روتر بی سیم لینکسیس مدل E2500

   روتر بی سیم لینکسیس مدل E2500

   ویژگی‌ها
   • تعداد پورت شبکه (LAN):  چهار عدد
   • تعداد پورت USB 2.0:  یک عدد
   • توضیحات آنتن:  آنتن داخلی
   • کلیدها:  کلید Reset, کلید WPS
   0
  • مودم روتر لینک سیس مدل E1700-EK

   روتر بی سیم لینکسیس مدل E1700-EK

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  چهار درگاه LAN, یک درگاه WAN
   • تعداد آنتن:  دو عدد
   • توضیحات آنتن:  دارای دو آنتن خارجی قابل جدا شدن
   • کلیدها:  کلید Reset, کلید WPS
   0
  • روتر بی سیم لینکسیس مدل E1200

   روتر بی سیم لینکسیس مدل E1200

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  چهار عدد درگاه LAN از نوع 10/100, یک درگاه WAN از نوع 10/100
   • تعداد آنتن:  دو عدد
   • توضیحات آنتن:  دارای دو آنتن داخلی
   • فرکانس قابل پشتیبانی:  2.4 گیگاهرتز
   0
  • روتر بی سیم لینکسیس مدل XAC1900

   روتر بی سیم لینکسیس مدل XAC1900

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  پورت USB 2.0, پورت USB 3.0, پورت شبکه LAN از نوع 10/100/1000 مگابیتی, پورت شبکه WAN از نوع 10/100/1000 مگابیتی
   • تعداد پورت شبکه (LAN):  چهار عدد
   • تعداد پورت USB 2.0:  یک عدد
   • تعداد پورت USB 3.0:  یک عدد
   0
  • قیمت روتر لینکسیس مدل XAC1200

   روتر لینکسیس مدل XAC1200

   ویژگی‌ها
   • رابط‌های دستگاه:  پورت USB, پورت شبکه LAN
   • تعداد پورت شبکه (LAN):  چهار عدد
   • تعداد پورت USB 3.0:  یک عدد
   • تعداد آنتن:  سه عدد
   0