شرایط استفاده
 


کلیه کاربران، خریداران، فروشندگان و بازاریابان راف نت و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از محصولات راف نت، موظف به رعایت کامل شرایط راف نت  هستند. ماهیت این شرایط برای تضمین رعایت حقوق کاربران و تطابق با قوانین حاکم بر کشور است. این شرایط جامع و کامل نبوده وراف نت حق اضافه، حذف یا تغییر بندهای آن را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی پس از انتشار آن ها در سایت www.rafnet.ir برای خود محفوظ می دارد. هرگونه شکایت و گزارش در مورد تخطی کاربران از این شرایط می بایست از طریق تیکت به راف نت اعلام گردد.


 

تعاریف

 

  1. - خریدار کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه محصول می نماید.
  2. - فروشنده کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به فروش یک محصول می نماید.
  3. - بازاریاب کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به نشر لینک محصولات می نماید.
  4. - محصول: هر یک از محصولات ارائه شده توسط فروشندگان و سایر کاربران در راف نت
  5. - پرتال کاربران: سایت به آدرس https://rafnet.ir که خریدار در آنجا حساب داشته و از طریق این حساب می تواند فهرست محصولات خریداری شده یا منتشر شده خود را مشاهده و مدیریت کند. مشخصات خریدار در آنجا ثبت شده و قابل ویرایش و بروز رسانی است.
  6. - سیستم جامع تیکت: قابلیتی است در پرتال کاربران که کلیه مکاتبات الکترونیکی خریداران، فروشندگان، بازاریابان و سایر کاربران با راف نت در آنجا ثبت و از طریق شماره تیکت قابل پیگیری است.
  7. - تعرفه: فهرست کامل محصولات و خدمات قابل ارائه همراه با ویژگی ها و محدودیت ها و قیمت ها به نحوی که خریدار کاملا آگاه گردد.
  8. - کاربر وب سایت: کلیه اشخاصی که از سراسر دنیا وب سایت راف نت را مشاهده و مرور می کنند.